go to http://oracle.in.th

Tuesday, August 18, 2009

[news] Larry Ellison ตกอันดับ CEO ที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลก

การจัดอันดับผู้บริหารที่มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ในปี 2008 ที่ผ่านมาพบว่า Larry Ellison ผู้บริหารของออราเคิล ซึ่งเคยอยู่อันดับหนึ่งของผู้บริหารที่มีรายได้สูงที่สุดในปี 2007 ตกอันดับลงมาอยู่ที่อันดับที่ 2 รองจาก Stephen Schwarzman ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Blackstone Group โดยมีรายได้มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Larry Ellison มีรายได้รองลงมาคือ 557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ของ Larry Ellison มาจากส่วนแบ่งจากการออกหุ้นของออราเคิล และในปี 2008 พบว่า ราคาหุ้นของออราเคิลลดลงถึง 21% แต่อย่างไรก็ตาม Larry Ellison ก็ยังถูกจัดอันดับว่าเป็นผู้บริหารที่มีรายได้สูงสุดอันดับต้นๆใน 10 อันดับแรกและคงจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายๆปี ส่วนอันดับอื่นๆรองลงมานั้น ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นของผู้บริหารด้านธุรกิจพลังงาน
อ้างอิง
ข้อเขียนนี้ช่วยฉัน:  

No comments:

Post a Comment