go to http://oracle.in.th

Friday, October 30, 2009

[news] ชาว Open source เป็นห่วงอนาคต MySQL

จำนวนกลุ่มคนที่ใช้ Open-source หรือ ซอฟต์แวร์เสรี เริ่มมีเสียงกันมากขึ้น หลังจากที่ Oracle ได้ซื้อ Sun และเข้ารวบกิจการ Open source ของ ฐานข้อมูล MySQL
เป็นที่น่าประหลาดใจว่า กลุ่มของผู้ใช้งาน Open-source เหล่านั้น ไม่ได้มีเสียงคัดค้าน ในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ MySQL จาก Sun Microsystems Inc.ที่เคยเป็นเจ้าของ เปลี่ยนมาเป็น Oracle แทน ซึ่งถูกซื้อไปในราคา 7.4 สิบล้าน US

ซึ่ง Oracle กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับฐานข้อมูล open source แน่นอน

กลุ่มคนผู้สนับสนุน กล่าวว่า มอนตี้ ไวด์เนียส (Monty Widenius) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง MySQL ให้ MySQL เป็น open source โดยมี ริชาร์ด สตอลแมน (Richard Stallman) เป็นผู้สนับสนุน
และอื่นๆ ยังไม่มั่นใจในอนาคตของ MySQL ว่าจะผ่านการตรวจสอบจากกรรมาธิการยุโรป (European Commission) หรือไม่ ซึ่ง EU อาจเพิกถอนการจัดการทั้งหมดหรืออย่างน้อยก็บังคับ Oracle ให้ขาย MySQL ออก

"ฉันอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งในประเด็นนี้แต่ฉันไม่คิดว่า Oracle จะมีพลังพอในด้านการตลาด" มาร์ก ชัทเทิลเวิร์ธ (Mark Shuttleworth) ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Canonical Ltd.,ผู้ผลิตจำหน่ายของอูบุนตูลินุกซ์ (Ubuntu) กล่าว ซึ่งล่าสุดอูบุนตู Server 9.10 ก็ใช้ MySQL อยู่ด้วยเหมือนกัน

อ้างอิง
ข้อเขียนนี้ช่วยฉัน:  

No comments:

Post a Comment