go to http://oracle.in.th

Monday, September 27, 2010

อบรม Oracle Performance Tuning สำหรับนักศึกษาเท่านั้น

มาอีกแล้วค่าาาาาาาา กับ อบรมฟรีสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 2...
คราวนี้เราเปิดอบรมเรื่อง Oracle Performance Tuning ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการปรับแต่งประสิทธิภาพของ database ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต


เปิดรับสมัครผู้สนใจ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2010 เวลา 12:00 น.
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด หากที่นั่งเต็ม)

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Email แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งบอก ชื่อ-นามสกุล, เบอร์ติดต่อกลับ, สถานที่ศึกษา, แนบสำเนาบัตรนักศึกษา และเหตุผลที่อยากมาเข้าร่วมอบรมนี้ มาที่ oracle.in.th@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-634-1711 หรือ oracle.in.th@gmail.com

รายละเอียดของการอบรม
วันที่ทำการอบรม: วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2553
เวลา: 09:00 - 16:30 น.
สถานที่: อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500
(ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี ประมาณ 500 เมตร)


ดู อบรม Oracle Performance Tuning ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


...โอกาสดี มันไม่ได้มีง่ายๆ รีบคว้าไว้ ก่อนที่จะสายไป


ข้อเขียนนี้ช่วยฉัน:  

No comments:

Post a Comment